OGŁOSZENIE OKRES ZIMOWY 2023/2024

Utworzono dnia 27.10.2023

 

 

OGŁOSZENIE  OKRES ZIMOWY 2023/2024

              Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośba o zwrócenie w tym okresie szczególnej uwagi na osoby,  które są osobami samotnymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, nadużywającymi alkoholu  lub bezdomnymi przebywającymi na terenie naszej Gminy.

              W przypadku zaobserwowania sytuacji, które zagrażałyby ich życiu lub zdrowiu będziemy wdzięczni za każdy sygnał, który pozwoli podjąć naszej instytucji działania, aby osoby te mogły bezpiecznie przetrwać czas zimowych miesięcy.

Potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych  należy  zgłaszać pracownikom  socjalnym  Ośrodka   Pomocy Społecznej  w  Gorzycach  tel. 15 836 23 25.

Ponadto informujemy, iż w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie działa bezpłatny, całodobowy   numer  informacyjno – koordynujący  987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Z numeru mogą korzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego. Pod ten numer telefonu ponadto można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej.

nr tel. 987

Wykaz schronisk  dla bezdomnych :

 

Lp.

Miejscowość

 

Pełna nazwa

Adres / telefon

 

1.

 

Sandomierz

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

CARITAS Diecezji Sandomierskiej

 

27-600 Sandomierz

ul. Trześniowska 13

tel. 15 644 55 85

 

2.

 

Dębica

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

im. Św. Brata Alberta  

 

39-200  Dębica

ul. Św. Brata Alberta 2

tel. 503 615 227

tel. 504 065 596

Schronisko dla bezdomnych kobiet Św. Brata Alberta 

 

 

ZAŁĄCZNIKI