Program „Asystent rodziny” – 2023

Utworzono dnia 29.12.2023

Gmina Gorzyce otrzymała od Wojewody Podkarpackiego środki – dofinansowanie z Funduszu Pracy w łącznej wysokości  11.686,80zł.

- 2000,00zł które przeznaczone jest na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Całkowity koszt w/w programu to 2.500,00zł w tym 2.000,00zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.

- 9.686,80zł, które jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Całkowity koszt w/w programu to 12.662,48zł, w tym 9.686,80zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy.

Celem w/w dotacji jest wzmocnienie asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny.

Okres realizacji zadania: 22.11.2023 do 31.12.2023

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.