Przesunięcie terminu rozpoczęcia Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową Podprogram 2023

Utworzono dnia 03.11.2023

Szanowni Państwo,   

Mimo, że Podprogram 2023 FEPŻ formalnie rozpoczął się w dniu 8 września 2023 [ogłoszenie Wytycznych IZ] nadal trwa okres przygotowawczy do programu, tak na poziomie procedur wdrożeniowych jak też na poziomie organizacyjno-formalnym Instytucji Pośredniczej (KOWR).    

Z nieoficjalnych źródeł wiemy, iż procedury przetargowe na zakup 18 artykułów spożywczych nadal trwają [ zamówienie innych artykułów spożywczych będzie dalej procedowane] i będą ogłoszone dopiero w drugiej połowie listopada 2023.   

Bazując na doświadczeniu ostatnich podprogramów można przypuszczać, iż proces zamówień publicznych może się wydłużyć, szczególnie tzw. „kontroli uprzedniej zakupu artykułów spożywczych” i potrwa do II.2023.   

Z  analizy  Federacji Polskich Banków Żywności wynika, iż podpisanie umowy będzie możliwe prawdopodobnie dopiero pod koniec II.2024, dostawy w III.2024.  

Równocześnie pragnę Państwa zapewnić, że w Federacji Polskich Banków Żywności trwają  przygotowania do realizacji FEPŻ Podprogram 2023 : rozpoczęły się spotkania grup roboczych ATM i DT, odnośnie aplikacji, wzorów dokumentów, itp. 

Mieliśmy w planie zorganizować stacjonarne szkolenie w grudniu b.r. celem omówienia warunków umowy. Jako, że projektu umowy nie możemy się spodziewać szybko, planujemy przenieść do spotkanie na styczeń/luty.  

W grudniu FPBŻ planuje zorganizować na pewno spotkanie on line dotyczące  prac przy FEPŻ, 

będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich nowych informacjach. 

Pozdrawiam serdecznie, 

Barbara Turczyk