Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością.

Utworzono dnia 25.03.2024

Zasady korzystania z wypożyczalni

Kto może wypożyczyć sprzęt

Każdy, kto:
  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.
Jeśli jednak:
  • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

Jak złożyć wniosek

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Co mozna wypożyczyć?

Od początku funkcjonowania Wypożyczalni dostępne są cztery rodzaje technologii wspomagających tj.:

  1. technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami wzroku, np. linijka Brajlowska, powiększalniki przenośne i stacjonarne, drukarki Brajlowskie;
  2. technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami słuchu, np. aparaty słuchowe, urządzenia wspomagające słyszenie, systemy wspomagające słyszenie;
  3. technologie wspomagające ogólne, np. koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne; podnośniki transportowe elektryczne;
  4. technologie wspomagające komunikację alternatywną, np. oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną, zestawy wspierające komunikację alternatywną (tablet + telefon; tablet + oprogramowanie MÓWik);

W wypożyczalni jest dostępne około 14 500 szt. różnego rodzaju sprzętów.

Lista dostępnego sprzętu jest zamieszczona na stronie PFRON pod linkiem: https://wvpozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

Na specjalną uwagę zasługują w tym miejscu aparaty słuchowe. Aparaty słuchowe z wypożyczalni dostępne są bez zlecenia na wyroby medyczne, nie występują limity kwot na dofinansowanie zakupu sprzętu, nie ma ograniczeń wiekowych. W wypożyczalni dostępne są nowoczesne aparaty słuchowe 4 wiodących producentów, a doboru sprzętu dokonują zgodnie z indywidualnymi potrzebami wykwalikowani protetycy słuchu. Protetycy słuchu działają we wskazanych punktach protetycznych na terenie całego kraju. W każdym województwie jest dostępnych co najmniej kilkanaście takich placówek, w skali całego kraju jest to ponad 550 punktów protetycznych, co z pewnością zwiększa dostępność dla osób potrzebujących tych technologii wspomagających.

Umowa i kaucja

Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż, dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.

Wsparcie ze strony CIDON i RARS

Osoby zainteresowane wypożyczeniem technologii wspomagających na każdym etapie procesu wypożyczenia mogą kontaktować się z pracownikami Centrów Informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnością, którzy udzielają potrzebnych wskazówek.

Dostępna jest również pomoc za pośrednictwem infolinii obsługiwanej przez RARS.

Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który jest dostępny za pośrednictwem strony Funduszu pod linkiem: https://www.pfron.org.plimigam/.

Ponadto na stronach Funduszu został opublikowany pakiet kilku filmów instruktażowych w Polskim Języku Migowym, które są dostępne pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/progranny-i-zadania-real/wypozyczalnia-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/filmy-instruktazowe-w-pimi, co niewątpliwie stanowi wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i nie tylko.

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku

Więcej informacji znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

Wypożyczalnia technologii wspomagających - sprawdź, jak z niej skorzystać (video)

Program pn. "Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością" (pdf 38 KB)

ZAŁĄCZNIKI